harfiyat

Ödül alan Kocaeli Online Hafriyat Yönetimi Projesi ile inşaat temel kazılarından çıkan hafriyat atıkları yeniden değerlendiriliyor. Atıklar kontrol altına alınarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor. Projeyle ayrıca kamu yatırımları başta olmak üzere pek çok yatırıma ücretsiz hammadde sağlanıyor.